Norofix Nedir

NOROFİX BİLİŞSEL İŞLEV GELİŞTİRME METODU NEDİR VE NEDEN KURULDU?

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağı, hem hayatımızı kolaylaştırıyor, hem de yeni sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Cep telefonu, tablet, televizyon ve sanal oyunlar çağımızın olmazsa olmazları. Ancak teknolojik aletlerin bağımlılık yapıcı etkileri oldukça güçlü. ‘Teknolojik bağımlılık’ denilen tanımlamada çocuk gittikçe daha çok zamanı söz konusu teknolojik aletlerle geçiriyor. Bu grup çocuklarda dikkat eksikliği daha fazla görülebiliyor. Yaşanan dikkat problemleri ders çalışma isteksizliği, öğrenmede güçlük, unutkanlık, dersi dinleyememe, zaman yönetimi, kitap okuma isteksizliğini de beraberinde getirmektedir.

Neden Norofix

NoroFix ekibi olarak; okullarda fark edilmemiş ancak dikkat problemleri yaşayan öğrencilerin çoğunluğu oluşturduğunu biliyoruz. Öğrencilerde yaşanan dikkat problemlerini tespit edip, tekrardan akademik anlamda kazanımlarını arttırmalarına ve sosyal olarak da gelişimlerine her yıl %3 ile %5 arasında katkı sağlıyoruz.

Bireysel olarak öğrencilerin dikkat yetilerinin geliştirilmesi akademik olarak da başarılarını arttıracaktır. Bireysel olarak artan her başarı okulun da başarı tablosunu güçlendirecektir.

Nasıl Çalışıyor

NoroFix Bilişsel İşlev Geliştirme Metodu; bilimsel olarak kabul görmüş kognitif rehabilitasyon sistemleri baz alınarak oluşturulmuş bir gelişim programıdır. Nöropsikolojik test analizleri neticesinde kişiye özel gelişim programları uzmanlarımızca belirlenmekte ve hazırlanmaktadır.

”Yaşadığımız teknoloji çağında yapılan araştırmaya göre Çocuklarımız günde ortalama 7-8 saat ekranlara bakmaktadır. Ve bunun sonucunda teşhis konulmayan fakat Dikkat eksikliği yaşayan kişi sayısı %80’lere çıkmaktadır. ”

Kaiser Family Foundation

Kognitif gelişim sistemlerindeki ortak hedef; bellek problemlerinin ortadan kaldırılması, öğrenme kapasitesinin artması, dikkat ve odaklanmanın artması, muhakeme becerilerinin gelişmesi, yorumlama becerilerinin gelişmesi, ince ve kaba motor becerilerinin gelişmesi, dürtü problemlerinin azalması, planlama becerilerinin gelişmesi, risk analizi yapabilmesi gibi birçok ulaştığı alan mevcuttur.

Norofix Hedefi Nedir

NoroFix Bilişsel İşlev Geliştirme Metodu tüm bunların yanında kişilerdeki bu bilişsel gelişimleri desteklediği gibi aynı zamanda da davranışsal gelişimler hedeflerinin arasındadır. (sabır, istikrar, özgüven, kendini ifade edebilme, sorumluluk alabilme, zaman yönetimi, ders çalışma, kitap okuma vs..)

Nöropsikoloji ve Norofix

Nöropsikoloji de öğrenme; dikkat/algı, bellek ve muhakeme sıralamasında gerçekleşmektedir. Öğrenme bireyler de dikkat düzeyinde başlar. Dikkatin olmadığı yerde bilgi ve öğrenme gerçekleşmez. Bilgi dikkat sürecinden geçtikten sonra, öğrenmede ki ikinci adım bellek dir. Dikkat eşiğinden geçen bilgi önce kısa süreli bellek de sonrasında da uzun süreli bellek alanında depolanır. Ancak bellek yetilerinin yetersizliği öğrenilen bilgiyi unutma veya geri çağıramama durumlarına yol açmaktadır. Öğrenmede son aşama muhakeme kısmıdır. Yani yorumlayabilme becerileridir. Hafızanızda yer edinmiş bilginin gerekli yerler de kullanılabilmesi ve ya yorumlanabilmesi haline de muhakeme denmektedir.

Tüm bu yukarıda bahsetmiş olduğumuz işlevler NoroFix in işleyiş biçimini yansıtmaktadır. Dikkat geliştirme olarak geçen bir çok programla karşılaşmaktayız. NoroFix’i tüm diğerlerinden ayıran bazı önemli farklılıkları vardır.

  • Kişiye özel olarak hazırlanması,
  • Ön ve son ölçüm nöropsikolojik testlerinin olması
  • Kişinin yaşına ve seviyesine uygun olarak aşamalandırılması
  • Kişinin yaşına ve seviyesine uygun olarak sürelendirilmesi
  • Materyalli bir egzersiz programı olması,
  • En önemlisi de diğer tüm programlar sadece dikkat gelişimini ele almaktadır. Ancak NoroFix in amacı sadece dikkat değil öğrenmeye engel teşkil eden tüm fonksiyonları ele almaktadır. Dikkat öğrenmenin sadece bir adımıdır.

NoroFix uygulamaları kişilerin öğrenme süreçleri baz alınarak hazırlanmış bir egzersiz programıdır. Kişilerde öğrenmeye engel oluşturan etkenlerin analiz edildiği, dersi anlamayı yavaşlatan faktörlerin ortadan kaldırılması hedeflenen bir ‘Bilişsel İşlev Geliştirme Metodu’dur. NoroFix Bilişsel İşlev Geliştirme Metodu okuma-yazma bilen ve dört işlem becerisi gelişmiş tüm bireylere uygulanmaktadır. Bu metod sayesinde öğrencilerdeki dikkat ve hiperaktivite problemlerinin kesin çözümünü sunuyoruz. Dikkat problemlerine bağlı oluşan davranışsal değişimler kişide ki gelişimlerin diğer bir yansımasıdır.

” Children’s ability to stay focused on the screen, and not anywhere else, is a characteristic of ADD. When he plays with gadgets, it looks like concentration, but it’s not ! ”

 ( Çocukların ekrana odaklanması ve başka uyarı almıyor olması DEB ( Dikkat Eksikliği Bozukluğu ) belirtisidir. Teknolojik ürünlerle oynadığında konsantrasyon varmış gibi gözüksede aslında öyle değildir. )

Christopher Lucas

 Associate professor of child psychiatry at New York University School

Program İşleyişi

PROGRAM İŞLEYİŞİ NASIL?

Okula kaydolmuş her öğrenci öncelikli olarak 9 aşamadan oluşan nöropsikolojik testlerden geçmektedir. Yapılan nöropsikolojik test değerlendirmeleri sonucunda kişinin gelişime ihtiyaç duyan yetileri tespit edilir. Kişinin yaşına ve seviyesine uygun olarak egzersiz programları hazırlanır. Hazırlanan programlar materyaller eşliğinde merkezimizin eğitimden geçirdiği ve onayladığı kişiler tarafından takip edilir ve değerlendirmeler merkezle düzenli aralıklarda paylaşılır.

Uygulama sınıfları içinde mutlaka dinletilmesi gereken bir müzik olacaktır. Bunun için bir hoparlör konulmalıdır. Ayrıca tüm materyal ve kitapların saklı bulunacağı kitli dolap bulundurulması gerekmektedir.

Derslerin başladığı hafta okulda ki diğer branş öğretmenleri başta olmak üzere, NoroFix hizmetinden faydalanan tüm öğrenci velilerine dersin amacını ve işleyişini anlatmak için bilgilendirme semineri yapılmaktadır.

Öğrencilerin tüm süreçleri merkez takibinde olmaktadır. Düzenli aralıklarla merkezin koordinatör olarak görevlendirdiği kişiler okuldaki dikkat konsantrasyon derslerinin işleyişini incelemek için okulda bulunurlar.

Öğrenciler başta, ortada ve sonda olmak üzere 3 ayrı ölçümlemeden geçmektedir. Bu ölçümler yarıyıl ve dönem sonu karneleriyle beraber verilmektedir.

Uygulamalar sırasında katılımcıların her birisi için kronometre bulundurulmaktadır. Her öğrenci kronometre eşliğinde uygulamalarını tamamlamaktadır. Kronometre kişilerin süre yönetimi noktasında becerilerini geliştirdiği gibi, kişilerdeki planlama becerilerinin gelişimini arttırmaktadır.

Egzersiz programlarını tamamlayan her öğrenciye sertifika verilecektir.

NoroFix Kullanmanın Faydaları

Norofix akademik ve sosyal olarak kişilerin hayatlarına katkı sağlamaktadır.

  • Başarılı bir öğrencinin daha az ders çalışarak daha hızlı öğrenmesi,
  • Başarılı olamayan bir öğrencinin de başarısını arttırmak hedeflerimiz arasındadır.

Yaşanan Dikkat & Hafıza problemleri

Yaşanan dikkat & hafıza problemleri;

Ders çalışma isteksizliği

– Öğrenmede güçlük

– Unutkanlık

– Dersi derste dinleyememe ve anlayamama

– Zaman yönetimi

– Kitap okuma isteksizliğini

Dikkat ve odaklanma temelli olan bu sorunların çözümlerini öğrencilerimize yıl boyunca sunmaktayız.

Norofix Okullarda nasıl işleniyor

Norofix’e dahil olan her kişi;

– Öncelikle  9 ayrı testte geçer ve detaylı zihin işleyiş haritası çıkarılır.

– Çıkan sonuçlara göre programın her süreci kişiye özeldir.

– Her öğrenci materyalleri ve kronometre eşliğinde uygulamalarını yapar.

– Gelişim takipleri eğitimci psikologlarımız tarafından yürütülmekte ve raporlanmaktadır.

– Dikkat ve konsantrasyon derslerinde sınıfta klasik müzik öğrencilerin gelişimlerini desteklemek için ders boyu dinletilir.

 

Norofix Kurumsal İletişim

@Copyright Norofix 2012 - 2018
Kasım Ayı Özel

Ay sonuna kadar Çocuğunuza yapılacak Dikkat testi ve Uzman Danışmanlarımız ile yapacağınız görüşme Ücretsizdir. Hemen arayın randevünüzü alın! 232-388-3221

×