Hakkımızda

Neden Norofix !

İyi bir geleceğin temelini şimdiden atmak gerekiyor. Bunun için çocuk eğitimi ve gelişimi konusuna ayrıcalıklı bir önem atfedilmelidir. Bu bakımdan 2013’de kurulan Norofix,  dikkat eksikliği ve odaklanma problemleri nedeniyle öğrenme zorlukları yaşayan çocukların eğitimine odaklandı. Ancak bu süreç içerisinde öğrenimin önündeki tek engelin odaklanma becerisiyle sınırlı olmadığı görüldü. Süreç içerisinde kendisini geliştiren ve yenileyen Norofix, şu anda Norofix School olarak 5 yaş ve üzeri çocukların zihinsel kapasitelerini kullanma ve yeteneklerini geliştirme üzerine kapsamlı eğitim uygulamalarına imza atıyor.

Farkımız nedir, neden biz?

Her çocuk özeldir lafı bir slogan değildir. Gerçekten de her ebeveyn için çocuğu özeldir ve kendisine has özelliklere, ilgi alanlarına, yeteneklere sahiptir. Her çocuk için aynı zihinsel gelişim programlarının uygulanması asla doğru değildir. Norofix farkı ise, burada ortaya çıkıyor. Her çocuk için ayrı düzenlenen zihinsel gelişim programı sayesinde yüksek başarı elde ediliyor.

Fiziksel aktivite mi, oyun mu?

Norofix School ile uygulanan programların oyun ve fiziksel hareketlerden ibaret olduğu düşünülebilir. Ancak bu iki aktivitenin de zihinsel gelişimine yönelik katkısı sanıldığı kadar yüksek değildir. Elbette ki fiziksel efor ve hareketin beyin kimyasına olumlu etkileri vardır. Ancak zihinsel gelişim açısından etkili değildir. Oyun yaşındaki çocukların ebeveynleriyle oyun oynamaları da gayet doğal ve olması gereken bir etkinliktir. Ebeveyn ve çocuk arasındaki bağlılığı artırabilir. Ama oyunların zihinsel becerilerin geliştirilmesi noktasındaki etkileri sanıldığı kadar yüksek değildir.

Peki zihinsel gelişim ne şekilde mümkün olabilir?

Beynin etkili şekilde zorlanması ve çalıştırılmasıyla zihinsel kapasitenin arttırılması sağlanabilir. Bunun için de doğru yol ve yöntemlerin seçilmesi lazımdır. Oyun ve fiziksel aktivite gibi yöntemlerle zihinsel gelişimin gerçekleşmesi gereken merkez çalıştırılmaz. Beynin irade, öğrenme, hatırlama, akıl yürütme, yorumlama gibi bilişsel becerilerin yürütüldüğü bölgenin gelişimi, zihinsel kapasitenin arttırılması anlamına gelir. Bu bölgenin çalıştırılması için etkili testlerin ve uygulamaların yapılması lazımdır. Aksi halde oyun ve fiziksel aktivite gibi eylemlerle zihinsel beceri gelişimi istenilen düzeye erişmez.