BİLİŞSEL Nedir?

Bilişsel fonksiyonlar; beyninizin düşünmek, okumak, öğrenmek, hatırlamak, akıl yürütmek ve dikkat etmek için kullandığı temel becerilerdir. Tüm bu fonksiyonlar, birlikte çalıştıklarında, gelen bilgileri alır ve her gün okulda, işyerinde ve hayatta kullandığınız bilgi bankasına taşırlar.
Bilişsel becerilerinizin her biri, yeni bilgileri işleme konusunda önemli bir rol oynar. Bu becerilerden birinin bile zayıf olması durumunda, ne tür bir bilgi gelirse gelsin, bu bilgiyi kavramak, elinde tutmak veya kullanmakta kişi zorlanır. Aslında, çoğu öğrenme mücadelesi bir veya daha fazla zayıf bilişsel beceriden kaynaklanır.

İşte bilişsel becerilerinizin her birinin yanı sıra, bu yetenek zayıfsa yaşıyor olabileceğiniz mücadeleler hakkında kısa bir açıklama:

Dikkat (Sürekli):

Bana ne sağlar? Sürekli olarak odaklanmış, kesintisiz dikkat ve görevde kalmanızı sağlar.

Bu beceri zayıf olduğunda sık karşılaşılan problemler: Bir işi yaparken başka işe atlama, bitmemiş ve birikmiş işler, kopuk ilişkiler, çabuk sıkılma, sabırsızlık.

Dikkat (Seçici Dikkat):

Bana ne sağlar? Dikkat dağıtan tüm uyaranlara rağmen, yaptığınız işe odaklanma kalitenizi ve görevde kalmanızı sağlar.

Bu beceri zayıf olduğunda sık karşılaşılan problemler: Çabuk dağılan dikkat, odaklanmada güçlük, öğrenmede zayıflık/yavaşlık, zorlandığı işleri tamamlamada güçlük.

Dikkat (Bölünmüş Dikkat):

Bana ne sağlar? Bölünmüş dikkat beynimizin aynı anda ki farklı uyarıcıyla ilgilenebilme ve etrafımızın çok sayıdaki taleplerine karşılık verebilme becerisi olarak tanımlanır.

Bu beceri zayıf olduğunda sık görülen problemler: Çoklu görev zorluğu, sık yapılan hatalar, aynı anda birden fazla işe konsantre olamama, zaman yönetimi yetersizliği.

Bellek (Uzun Süreli):

 Bana ne sağlar? Geçmişte saklanan ve öğrenilmiş bilgileri geri çağırmanızı sağlar.

Bu beceri zayıf olduğunda sık görülen problemler: İsim unutmak, sınavlarda hatırlayamamak, bilmekte olduğunuz şeyleri unutmak, öğrenmede eksik kalmak, öğrenilen bilgiyi tam olarak hatırlayamamak.

Bellek (Kısa Süreli):

Bana ne sağlar? Yeni gelen bilgilerle,uzun süreli bellekteki eski bilgileri karşılaştırıp eşleştirir. Depolar.

Bu beceri zayıf olduğunda sık karşılaşılan problemler: okuduğunu kısa bir süre sonra hatırlamamak, çok adımlı yönergeleri takip etmede zorluk çekmek, bir konuşmada söyleneni unutmak, öğrenilen bilgiyi uzun süreli belleğe tam atamamak.

Mantıksal Düşünme:

Bana ne sağlar? Hızlı akıl yürütmenizi, fikirler üretmenizi ve sorunlara pratik çözümler bulmanızı sağlar.

Bu beceri zayıf olduğunda sık görülen sorunlar: Sık sık “Ne yapacağım” sorusunu sormak, dışardan yönerge almadan bir işe başlayamamak veya devam ettirememek, sıklıkla “Bunu alamadım” demek, problem çözmek de yetersizlik, sıkışıp kalmış ya da bunalmış hissetmek, olayları yorumlamada güçlük.

Bilişsel Esneklik (Yorumlama Becerisi):Bana ne sağlar? İmgeleri ve etrafımızda yaşanan olayları yorumlayabilmeye yarar.Bu beceri zayıf olduğunda sık karşılaşılan problemler: Akıcı okuma veya okuduğunu anlama ile mücadele, sınavlarda yetersizlik, kendini ifade etmede güçlük, yapılacak işleri kategorize etme, bilgiyi doğru kullanma.

Görsel ve Mekânsal İşleme:Bana ne sağlar? Resimlerle, şekillerle düşünebilme, görsel dünyayı algılayabilme, şekil, renk ve dokuları zihnin gözleriyle görebilme ve bunları eyleme dönüştürebilme yeteneğidir.  Bu beceri zayıf olduğunda sık karşılaşılan problemler: Okuduğunuz şeyleri anlama, okuduğunuzu hatırlama, yönergeleri takip etmede güçlük, haritaları okuma da yetersizlik, matematik problemleri yapma gibi zorluklar.

Bilgi İşleme Hızı:

Bana ne sağlar? Verilen yönergeleri hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirmeniz olanak tanımlanır.

Bu beceri zayıf olduğunda sık görülen problemler: Çoğu işi yaparken zorlanma, okul ya da iş için verilen görevleri tamamlamak için gereğinden fazla zaman ayırmak, sıklıkla yapılan işlerde (grupta) sonuncu olma, planlamada güçlük, pratik düşünmede yavaşlık.

Biz buna beyin eğitimi diyoruz. Katılımcılarımız ona hayat değişikliği diyor.